Cái hay và đáng học hỏi là không có một tiếng kèn nào =)) Ở vn hở tí bóp kèn làm như mình quan trọng lắm phải dc ưu tiên, hay không biết dc hạn chế bóp kèn nơi công cộng là nếp sống văn minh chăng?
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-07-2014
Chỉ có mấy thằng hói mới làm đc điều này
Video Hài | 24-07-2014
Chắc chắn là coca Trung Quốc made in china
Video Hài | 24-07-2014
K có quả nào hở lạc nhỉ...
Video Hài | 24-07-2014
Mấy thằng to đầu chơi ác wa..chắc thằng anh nó thù đến lớn..báo thù
Video Hài | 24-07-2014
Chờ mãi mà ko thấy cái áo nó tuột xuống buồn ghê!!!!!
Video Hài | 24-07-2014
Định mệnh. Hàng loạt gái bị chết oan. Vô giá đối với tao :((
Hay và ý nghĩa | 24-07-2014
Đúng là trong phim mà :( bên ngoài mà xin số thế này về gọi chắc nó...
Video Hài | 24-07-2014
:)) Đág yêu chết mất :* ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ kết đoạn 6p50 :))) :v