Sub: Oắt ken ai đu, guyn bi ai gét ting thao, lao dát ai mắc try tu liiii vơ. Ít on bi han, ít iu siii, oắt iu he vờ toăn tu mi, sâu hát tu rất chi, chao li ít i pất chi pao... PHO DE VỜ EN OĂN, ai en hét ti diu, háu vờ, ai ít diu. yết ơ ken, oăn - đao li vơ ken.. Sâu hen, ai oăn oắt di linh, tù láo ai dít tinh bi tri inh... 

Mai mít tâu sờ loăn tu sờ tây. ai am đắc tinh tu sờ lai
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-07-2014
Xô bồ vãi , đốt tiền hoang phí quá ãi ,như mình ở nhà nghe EDM , có sự kiện...
Video Hài | 03-07-2014
Vsub:Gái: sao anh khoai ngồi đây tuốt lươn một mềnh ?Choai : Có việc giề không...
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Chỉnh tốc độ 2 rồi tua đến đoạn 1:35 r xem nhìn nó nhảy phiêu quá các bác
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Chú rễ đẹp trai , nhảy đẹp . Cô dâu ngất ngây
Hay và ý nghĩa | 03-07-2014
Không đẹp tuyệt sắc, nhưng giọng hát lại rất nhẹ nhàng, ẩn uất 1 điều gì...
Video Hài | 03-07-2014
FA thật là đau khổ mà, muốn hết FA chắc phải tìm mấy đứa trong rừng về
Video Hài | 03-07-2014
Càng khôn đại nã di, lăng ba vi bộ, nhất thiên cửu đỉnh, quan công đẩy...
Video Hài | 03-07-2014
Tao cũng đến phục sát đất thằng nào chế cái clip này =))