Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 11-10-2013
Trước khi ở lại lớp, tôi cũng làm như vậy.
Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
Giây thứ 2 đến giây thứ 4 dí mặt sát vào máy quay nhìn xinh phết nhờ. hát cũng đư...
Video Hài | 11-10-2013
Thôi lần sau có gặp các chú ấy thi xin các chú ây đi rôi đưa cho các chú vài đông...
Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
Quà cho những ai yêu thích thể loại nhạc này, thật tuyệt.............. ♥♥♥♥
Hay và ý nghĩa | 11-10-2013
Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho conÁo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dàiT...