Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Ai còn thiếu giơ tay, Quá tuyệt vời bạn ơi ... khâm phục ^^
Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Giọng nói nghe sướng tai thế nhờ..:3 nhưng thang quay phim sa0 k quay sang trai ty xem...
Hay và ý nghĩa | 06-02-2015
Con này chắc cũng vài chục cân, hình thù kỳ lạ, chưa thấy trước đây bao giờ...
Hay và ý nghĩa | 31-01-2015
Có thím nào tình nguyện dạy mình đánh bi-a ko? :3
Video Hài | 31-01-2015
Tôi đã mơ cmn mộng khi nhìn thấy em ấy, khi nghe em ấy cười và làm duyên...và...
Video Hài | 31-01-2015
Vào đây phi xẻng xuống làm điếu thuốc thì zzz  nó xúc ngay chỗ đang nằm thì...
Video Hài | 31-01-2015
Gần tết rùi biên hòa cho về ăn cái tết mấy thím thông cảm dùm,đừng trách...