Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ.Oh wou oh oh ou oh
Oh wou oh woohh

Mr Selecta
You get high

What's you give in mind
Is it love I have find
Next my feeling really gets high
In your mind is it love I have find
Next you really, raising my life
I can give you my mind
Is it love I have find
Next my feeling really gets high
In your mind is it love I have find
Next you really, raising my life

Ohh mama milla
One! two! three! Give an..
Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ Quờ u quớ quớ u quờ.Oh wou oh oh ou oh
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 18-05-2014
© Tuổi trẻ: Thà mặc đồ rách...còn hơn theo phong cách china...
Video Hài | 18-05-2014
Son phấn lòe loẹt ! Mình nhìn là mình bít thân phận em làm gái rồi !
Video Hài | 18-05-2014
Mới đầu zô tưởng em nó k mặc quần chứ :))
Hay và ý nghĩa | 18-05-2014
Không biết ông Flash mà FAP thì nhanh đến cỡ nào :v :v 
Video Hài | 18-05-2014
Đó không phải là tư thế ... Mà đó là động tác Vét Máng ~ Mà trong LOL...
Hay và ý nghĩa | 18-05-2014
Khánh Bình còn phải chào thua. Ca sĩ Hải Mã giả giọng động cơ quá xuất sắc !
Hay và ý nghĩa | 18-05-2014
Trời mà mưa thì sướng phải biết =))
Video Hài | 18-05-2014
Thế này mẹ chúng nó giun sán chắc nhiều lắm :))