Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Hại não ghê, hại sức, hại màng túi nữa
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Ước gì em cũng có 1 khẩu mà nghịch nhỉ. Phim hay quá đê
Video Hài | 14-11-2013
Em nó FA sao mà phải chơi 1 mình vậy nè, dù sao cũng cực thông minh luôn
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Ronandol và Messi không thích điều này
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Anh châu á chơi kinh wá, max skill ko có trong sách vở luôn
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Ở vn mà có trò này, dù có tè ra quần cũng phải chơi 1 lần cho nó phê
Video Hài | 14-11-2013
Ở vn còn lâu mới thấy cảnh này nhé, wá dữ, wá giàu
Hay và ý nghĩa | 14-11-2013
Đêm nghe nhức nhối vũ trường, nơi đến thiên đường, nhiều lần tôi đã đến đây....