Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 06-05-2013
Mê chất giọng mr đàm ghét mỗi kiểu nghệ sỹ thời nay toàn BĐ ;))
Video Hài | 06-05-2013
Bố đời Thằng Béo bến xe này
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
TÌnh yêu vĩnh cửu và nụ hôn cũng thế
Hay và ý nghĩa | 05-05-2013
Remember those walls I built?Well, baby they are tumbling downAnd they didn't even put up a fightThe...
Video Hài | 05-05-2013
Quý vị vỗ tay cho chúng tôi mà quý vị không có tiền cho chúng tôi thì chúng tôi càn...