Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 08-08-2014
Nhìn trên thì tóc đã già , nhưng mà bên dưới vẫn là thanh niên :v
Hay và ý nghĩa | 08-08-2014
Đúng là Vĩ Đại, nhưng vừa xem vừa cứ thắc mắc trong đầu là "Họ đã làm...
Hay và ý nghĩa | 08-08-2014
Ở nơi ấy, tui đã thấy, họ đi ấy, không cần giấy ko cần lá cây, chỉ có con...
Video Hài | 08-08-2014
Ăn không đủ no nên đòi bú thêm đây mà :((((( Khổ thân bé quá
Video Hài | 08-08-2014
Clip này đã chứng minh 1 điều là camera an ninh ở VN chỉ để xem lại và cười...
Video Hài | 08-08-2014
Một bạn nam giấu tên bình luận: Cô giáo này mà LIẾM thì ngọt!