Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 13-02-2014
CLip chỉ mang tính chất giải trí không có ý đánh động hay đả kích ai cả :)
Video Hài | 13-02-2014
Hay quá...xem đi xem lại mấy lần mà vẫn thấy hay :)
Video Hài | 13-02-2014
Siêu thất bại thì đúng hơn
Hay và ý nghĩa | 13-02-2014
Dù sao mình cũng rất vui khi được xem phim với nội dung câu chuyện đã từng làm...
Video Hài | 13-02-2014
Đã là chim thì phải biết qua khe ợ =))
Hay và ý nghĩa | 13-02-2014
Sống thử không xấu, xấu hay không là do cách chúng ta sống thử mà thôi.A. Nếu biết c...