Thật là hoàng tráng,đúng là chiến tranh nhân dân,vì dân tộc vì đất nước.Bác Hồ và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho bè lũ cướp nước biết rằng :Nếu bọn chúng đến Việt nam để cướp nước thì đây chính là mồ chôn xác chúng! Việt Nam muôn năm! Hồ Chí Minh muôn năm! Võ Nguyên Giáp muôn năm!

 
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 19-10-2013
Khóc luôn rồi, khổ thân vì wá đam mê wẩy
Video Hài | 19-10-2013
Nếu có thật chắc con bé wê lắm nhỉ
Hay và ý nghĩa | 19-10-2013
Lalala...có 1 sự "chất" nhẹ...biết cô ấy là ai ko?
Hay và ý nghĩa | 19-10-2013
Like cho chàng trai hát hay và độc đáo
Video Hài | 19-10-2013
Chắc thím thường soi gương và hát bài này
Video Hài | 19-10-2013
Tào Táo rảnh quá không có chuyện gì làm nên tăng cước 3G. Trước là để bớt rảnh, ...