Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 24-12-2013
Phim ngắn thấm đượm tình mẫu tử thiêng liêng và giàu tính nhân văn
Video Hài | 24-12-2013
Thánh liều luôn rồi, cắn thuốc sao mà liều vậy, mình thấy ngu thì đúng hơn
Video Hài | 24-12-2013
Black bi bê cần vl :)) đập lun cô giáo :))
Video Hài | 24-12-2013
Hát như uyên linh và ngon như ngọc trinh
Video Hài | 24-12-2013
Cuôc tình dù đúng hay sai >>>>> thì gấp hạc cũng chưa bao h làm người co...
Video Hài | 24-12-2013
Đạp chết , đạp nát mấy con đó luôn kìa
Hình Vui | 24-12-2013
Nhân sự kiện Quân Kun quỳ lạy ban giám khảo Việt Nam Idol 2014 để xin cơ hội hát tiếp...