Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 25-03-2014
Vừa coi vừa mong cây quạt ngã xuống đè chết queo đi...Nhỏ này bệnh lắm rồi @@...
Video Hài | 24-03-2014
Không nhịn được cười với cặp này
Video Hài | 23-03-2014
Chuẩn men, đầy người bằng cấp tiếng Anh này nọ mà không nói đúng nổi câu tiếng Anh...
Video Hài | 23-03-2014
=.='' xin cô đừng... mai bấy bê... vãi
Video Hài | 23-03-2014
Đau trước sướng sau, xíu emn nó xoa cho
Video Hài | 23-03-2014
Bài này chủ yếu là cường điệu, giả tưởng tí cho vui chứ không nhằm mục đích gì k...