Hay.....Qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo

Tôi không phê pha .. chưa bao giờ tôi đập đá

Tôi không say ben tôi biết gì đâu .. hút cần ?


Than chi cái phận trai nghèo.
Trách chi cái phận eo sèo thảm đau.
Nghèo tiền nghèo bạc vẫn giàu.
Nghèo nhân nghèo nghĩa, mới đau lòng mình.

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)