Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 24-10-2013
Môn này ko dành cho các bạn nữ vòng 1 dưới 85 nhé
Hay và ý nghĩa | 24-10-2013
Trăng lạnh đêm thâu, một mình ta ngồi cô độc Ngóng theo bóng cây trúc, tưởng chàn...
Video Hài | 24-10-2013
Ai không thích nghe chửi đừng vào nha, chói tai lắm
Hay và ý nghĩa | 24-10-2013
Nghệ thuật wá luôn, ko tin vào mắt luôn
Video Hài | 24-10-2013
"Thằng ấy yêu anh trai tao rồi, khổ thân mày" =))
Video Hài | 23-10-2013
"Dù sao thì, sau cơn mưa, trời cũng sẽ hết mưa"
Video Hài | 23-10-2013
Mình ghét thuốc lá nhưng thích nghệ thuật nhả khói này