Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 25-01-2013
Không phải clip được dựng từ những tranh có sẵn mà là chúng tôi lên kịch bản để h...
Video Hài | 25-01-2013
Vãi cả dê, lông đẹp thế
Hay và ý nghĩa | 25-01-2013
Cuối năm ngoái, một công ty TNT của Bỉ đã đặt một nút lớn màu đỏ ở nơi đông ng...
Video Hài | 24-01-2013
Đây là vlog đầu tiên của mình. Chính thức nhé! Cũng nan giải lắm, vì mình vốn là.....
Video Hài | 24-01-2013
Nói hay và chuẩn. mình thích cách làm vlog của toanshinoda hơn jv vì giọng điệu vui và...