Vietnamese - Halen ft Longle, Subby & S.O [ Video Lyric ]

Tao thà làm quỷ trên đất Nam còn hơn nhận vương trên đất Bắc

Giặc tàu trở nên rất tham nếu không đấu tranh quê hương mất chắc ..

Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 25-01-2013
Không phải clip được dựng từ những tranh có sẵn mà là chúng tôi lên kịch bản để h...
Video Hài | 25-01-2013
Vãi cả dê, lông đẹp thế
Hay và ý nghĩa | 25-01-2013
Cuối năm ngoái, một công ty TNT của Bỉ đã đặt một nút lớn màu đỏ ở nơi đông ng...
Video Hài | 24-01-2013
Đây là vlog đầu tiên của mình. Chính thức nhé! Cũng nan giải lắm, vì mình vốn là.....
Video Hài | 24-01-2013
Nói hay và chuẩn. mình thích cách làm vlog của toanshinoda hơn jv vì giọng điệu vui và...