Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 27-02-2015
Tập- mới vậy chứ  . còn thiệt thì lại là chuyện khác Lúc đầu cứ tưởng...
Video Hài | 27-02-2015
Ở vn ngáo đã là thời thượng,ở nước ngoài ngáo đá chỉ là để phục vụ cho...
Video Hài | 27-02-2015
Nó đánh xong nó còn bất ngờ nửa mà ! chắc là rùa
Video Hài | 27-02-2015
Lăng ba vi bộ mới chạy nhanh như gió, thằng này chạy nhanh hơn gió lốc thì ko...
Video Hài | 27-02-2015
Quá là đỉnh nhưng nếu tinh mắt bạn sẽ nhận ra điều ko ổn ở trong video này...