Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-07-2014
Ngón tay anh có khỏe như bắp tay anh không :">À , quần đẹp thế :))
Video Hài | 03-07-2014
Thằng nhảy mà là đầu gấu thì dự là có biến rồi@@
Video Hài | 03-07-2014
Nước ngoài người ta DJ = đam mê. Việt Nam DJ = vếu. Vếu ép pờ ri que
Video Hài | 03-07-2014
Thích đoạn 2p58 ghê !!! phá cách lá la la !!!..... chuẩn rồi QUốc Việt ơi...
Video Hài | 03-07-2014
Đã ị được khi nghe bài này.. cám ơn thớt >.<
Video Hài | 03-07-2014
Ồ Ba Má Sai Còn Me Nó Rồi
Video Hài | 02-07-2014
Củng là giới tính thứ 3 sao đẹp vầy nè ... Ăn nói củng tao nhã ai như con Lin Da...
Video Hài | 02-07-2014
Mình thik anh chàng này ... Sơn Tùng. Phát ngôn rất khéo léo kekeke