Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 16-01-2014
Vếu....Vếu everywhere :vI just can see B(.)(.)B
Hay và ý nghĩa | 16-01-2014
Giờ mới thấy rõ nè, nhiều động tác lắm đó
Hay và ý nghĩa | 16-01-2014
Ca khúc nói lên nỗi lòng của cha mẹ mất đi con, sự ân hận của con cái, sự đâu khổ...
Hay và ý nghĩa | 16-01-2014
Tôi rất xấu chứ có phải kiều nữ gì đâu !
Hay và ý nghĩa | 16-01-2014
Quả là cao nhân bắt rắn. Quỳ lạy nó rùi niệm vài câu "úm ba la cà na xí muội,dầu c...