Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 04-04-2014
Khi thành công thì là đẳng cấp với này nọ bla bla còn thất bại là Những thằng ngu nh...
Video Hài | 04-04-2014
Lạy chúa nhảy thôi đừng có cởi đồ
Video Hài | 04-04-2014
Tao có nhiều em gái lắm . Đi tỏ tình toàn đc làm a kết nghĩa , a nuôi , đôi khi có c...
Video Hài | 04-04-2014
Có bác nào chỉ nhìn 2 trái tròn chứ k nhìn trái vuông giống e k
Video Hài | 04-04-2014
Ước gì em biến thành xôiAnh là gà luộc anh ngồi lên trênƯớc gì em biến thành cauĐ...
Video Hài | 04-04-2014
Uống cái này vào rên thì hài phải biết :))
Video Hài | 04-04-2014
Khen thằng đánh đàn can đảm đánh từ đầu đến cuối :'(    
Hay và ý nghĩa | 04-04-2014
SƯ PHỤ! CON TÌM NGƯỜI ĐÃ LÂU