Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 25-10-2013
Đúng chuẩn mình vì mọi người, mọi người xem mình như mọi
Hay và ý nghĩa | 25-10-2013
Nói vậy chứ mình nghe mà vẫn chưa biết lời việt là bài nào mà thấy hay hay
Video Hài | 25-10-2013
Kết hợp giọng cười hé hé hé nữa thì ai cũng xanh mặt