Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 17-04-2013
:( Coi đến khúc gần cuối muốn khóc =...= hoàn cảnh nhà e cũng gần gần giống a... e cũ...
Hay và ý nghĩa | 17-04-2013
"Bác" là một sản phẩm đúng nghĩa của nền giáo dục hiện nay.! Phong cách nói chuyện c...
Video Hài | 16-04-2013
Mình đã thử và kết quả là bể mấy cái chén
Hình Vui | 16-04-2013
Cùng xem cùng cưới té ghế nha mọi người
Video Hài | 16-04-2013
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG:Nếu bạn muốn từ chối chuyện hãy, xài thử...