Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 27-06-2013
Bựa vãi, bọn tàu chế hay thật, nói dối cái đó sẽ dài ra
Hay và ý nghĩa | 27-06-2013
Ấn tượng từ đôi tay...................................
Video Hài | 27-06-2013
Sướng phải biết, chết đi sống lại
Video Hài | 27-06-2013
Ngộ hen, không thấy mỏi tay à
Video Hài | 27-06-2013
19 giây cuộc đời, không phí đâu, đây là nỗi đau chung của nhân loại  
Hay và ý nghĩa | 27-06-2013
Khẩu thomson huyền thoại. Nhà có điều kiện thật