Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Tôi khâm phục bác là ng đàn ông không bao giờ QUAY TAY.:)) toàn QUAY CHÂN
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Phụ nữ. Họ có 1 skill mà không cầu thủ nổi tiếng nào có thể làm cả.
Video Hài | 05-05-2014
Du quan tu phẻn phẻn.Du quan tu bẻng lẻng.Du quan tu xẻng bẻng xẻng bẻng lẻng tẻng.Cái b...
Video Hài | 05-05-2014
Quay clip làm trò rẻ tiền :)),Phụ huynh, anh em, bày trò, hạ thấp con mình, hoặc em mình...
Video Hài | 05-05-2014
Mời toàn cao thủ starcraft về đóng 
Video Hài | 05-05-2014
Anh rất tỉnh và chảnh chó
Video Hài | 05-05-2014
Rùng mình nổi da gà mún tè
Hay và ý nghĩa | 05-05-2014
Mel1: Pé Nhân:Lại 1 lần nữa, khi các con ko trở về...Lại 1 lần nữa, đôi mắt sâu nơi ...