20 là lúc con ng mới bước ra xã hội và tự lập!!có nhiều sai lầm nhưng củng là thời khắc quyết đinh!! Bạn bè,gia đình,công việc phải trải dài ra và thực hiện!không thể đặt mốc là 30t thì tôi mới có(sẻ bị áp lực)!!!30t không phải là 20t mới!ý nói con ngta trưởng thành phải bằng cách khẳng định bản thân,biết mình làm gì,và hướng về điều gì!chư không phải qua thời gian lớn lên càng lớn thì càn trưởng thành!!mối qhe mở có thể giúp ta có đc công việc tốt hay là gì đình tốt!vì vậy cần phải có bạn bè,và trân trọng các mối qhe!20t 25t yêu đương một cách quá đơn giản,nhìn bề ngoài,hay cảm xúc nhất thời,hay một tính cách nhỏ mà mình thích là đưa ra quyết đinh sẻ bị coi là vôi vàng!!30t thì muộn,20 25 thì bồng bột!vì vậy cần xác định đâu là ng mình thật sự yêu thương,thật sự có thể chung sống lâu dài!bởi vì số ng có hôn nhân tan vở bây giờ ngày càng tăng!!và tuổi 20 25 là giai đoạn con ngta còn nhiều thời gian!!nhưng nếu không thực hiện và trì hoãn thì khoảng thời gian đó củng sẻ hết!
Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)