Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Đoạn cuối vãi chưởng thật. Ca sĩ chuyên nghiệp có khác giữ gìn sức khỏe và giọng h...
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Dân Rạch Giá đấy.. Bữa nào chạy hết quán để kiếm anh coi ;))
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Nhìn thấy hình ảnh cô bé ăn xin đã mặc đồng phục cắp sách đi học mà rơi nước m...
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
:)) Hãy bỏ lông ra để làm người. Ủng hộ cạo sạch MariO, Akiho, Ameri...
Video Hài | 07-04-2014
Con mình mà thâm nho được như này thì cũng mừng :)))))
Video Hài | 07-04-2014
Giờ mới biết Hàn xẻng nó còn bựa hơn cả Nhật :v
Hay và ý nghĩa | 07-04-2014
Những anh vệ sinh không thích điều này :3