Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Hg(SCN)2 + Fire được gọi là phản ứng Con rắn của Pharaoh.
Video Hài | 04-06-2014
Nhìn dẫn chương trình nước họ mà .... :'(. ước gì VN cũng tuyển mấy người...
Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Cái Bao Cao Su non trong clip là cái j vậy nhỉ @@
Video Hài | 04-06-2014
Không sợ những thằng ngu tỏ ra nguy hiểm . chỉ sợ những thằng nguy hiểm nó...
Video Hài | 04-06-2014
Tau thix câu ông này đồng ý với bác Sâm về phong cách đá " VẬT VỜ KHI GẶP...
Video Hài | 04-06-2014
Chim trong quần chim bay ra chim vỗ cánh rách tan quần xịt =))
Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
Ước mơ của e là có tiền qua LAN WEI PHONG chơi 1 đêm thôi các Bác ạ 
Hay và ý nghĩa | 04-06-2014
E đã dùng . chất lượng tốt lắm các bác à , nhưng nó không trộm xe mà trộm...