Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 03-05-2013
"Đôi mắt đẹp" - "Đôi môi xinh" - "Cái đầu thần kinh" và "Cái mồm linh tinh"
Video Hài | 03-05-2013
Hết thằng Kún sịp vàng, giờ tới thằng điên này nữa, hát thì hát nhép, nhảy khùng n...
Video Hài | 03-05-2013
Chọi gà xưa rùi, giờ gà chọi chó, con gà cũng máu thật đó
Video Hài | 03-05-2013
Ở một nền văn hóa "đạo mạo" như Việt Nam, có không nhiều bộ phim đề cập đến nhữn...
Video Hài | 03-05-2013
Biết là huấn luyện nhưng mà thấy bựa thật đó
Video Hài | 03-05-2013
Quả tát rất phũ cho đội đào ngũ