Bạn đang trả lời thảo luận của: ( Thôi )

(Vui lòng đăng nhập trước để có thể gửi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đặt câu hỏi)

Video Hài | 23-03-2013
Mấy phút đầu =)).............................vãi cả noob, toàn bắn lén mà hụt sạch
Video Hài | 23-03-2013
A A aaaaaaaaa, quái vật, quái vật, quái vật, quái vật
Video Hài | 23-03-2013
So sánh người vào mèo thì khó thật
Video Hài | 23-03-2013
 2 anh em nhà họ chuối rồi, chuối ơi là chuối
Video Hài | 23-03-2013
GaHhhhhhhhhhhhhhhhh !! gãy xương tau rồi .
Video Hài | 23-03-2013
ĐÚng là tình yêu thì không phân biệt kích thước cũng như chiều cao
Video Hài | 23-03-2013
Thà người đừng nói....
Video Hài | 23-03-2013
Thừa hơi nhất quả đất, 2 cái máy vô dụng mọi thời đại