Hãng: Pantech
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 9,500,000 vnđ
Hãng: Pantech
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 12,500,000 vnđ
Hãng: Pantech
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 14,500,000 vnđ