Hãng: Motorola
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 2,500,000 vnđ
Hãng: Motorola
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 11,800,000 vnđ
Hãng: Motorola
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 4,290,000 vnđ