Hãng: Gionee
Hệ điều hành: Android
Hãng: Gionee
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 5,700,000 vnđ
Hãng: Gionee
Hệ điều hành: Android
Giá tham khảo: 7,590,000 vnđ